mr. N. (Nicolet) Don
advocaat-partner

mr. N. (Nicolet) Don

Rechtsgebieden:

Vastgoed (o.a. huurrecht, koop- en verkoop, bouwrecht en burenrecht) en algemeen contractenrecht

Nicolet heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen in 1993 is zij als advocaat begonnen op Sint Maarten (NA). Vanaf 1997 is zij bij meerdere advocatenkantoren in Amsterdam werkzaam geweest. Per 1 november 2023 heeft zij zich als partner aangesloten bij Sarfaty advocaten. Zij is daar werkzaam binnen de sectie Vastgoed.

Nicolet houdt zich met name bezig met huurgeschillen ten aanzien van bedrijfsruimte, geschillen rondom de aan- en verkoop van vastgoed, bouwrecht zaken (o.a. opleveringsproblematiek) en burenrecht (o.a. overlast, grensgeschillen). Daarnaast is Nicolet gespecialiseerd in (handels) contracten waaronder begrepen algemene voorwaarden. Nicolet heeft verder een zeer ruime proceservaring. Daarin treedt zij zowel op aan de zijde van de verhuurder, aannemer als huurder, opdrachtgever.

Nicolet is pragmatisch in haar benadering van geschillen. Zij zoekt samen met haar client naar de beste oplossing. Cliënten die met Nicolet samenwerken geven aan dat zij duidelijk is in haar communicatie en te voeren strategie.

 

Rechtsgebiedenregister: 

Nicolet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten toen opleidingspunten op ieder hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

mr. N. (Nicolet) Don
Advocaat-partner

T +31 (0) 20 – 305 83 83
F +31 (0) 20 – 305 83 84
don@sarfatyadvocaten.nl